Kari B. giữ các vị trí quản lý tại ba công ty thuộc danh sách Fortune 500 trong hơn 14 năm trước khi gia nhập Kimberly-Clark vào năm 2022 và cô cảm thấy cuối cùng đã tìm thấy ngôi nhà doanh nghiệp của mình.

Kari nói: “Tôi đã thề sẽ chuyển đến một công ty phù hợp hơn với các giá trị của tôi và một công ty mà tôi có thể hy vọng sẽ ổn định trong thời gian dài.” “Tôi muốn tạo ra tác động lớn cả bên trong và bên ngoài Kimberly-Clark.”

Giám đốc điều hành năng động là người phụ trách phát triển khách hàng tại Trung tâm Thương mại Chicago mới của chúng ta và là chuyên gia về quản lý bán hàng và tài khoản khách hàng.

Kari hòa hợp rất tốt với nền văn hóa ấm áp, tham vọng của Kimberly-Clark đến nỗi các đồng nghiệp thường xuyên nói với cô ấy rằng dường như cô ấy đã ở đây lâu hơn thực tế.

Đó là điều khiến cô ấy tự hào và cô ấy thể hiện qua các đóng góp vào các
giá trịvăn hóa chăm sóc của công ty.

“Có rất nhiều người để học hỏi và vì chúng tôi là nền văn hóa ưu tiên con người, nên họ sẵn sàng dành thời gian và đầu tư cho bạn hơn cả”, cô nói.

Kari đền đáp bằng cách áp dụng các kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ của mình để phát triển các cá nhân trong nhóm và chú ý đến tài khoản của họ, một chuỗi nhà thuốc quốc gia.

“Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng nếu tôi đưa Cách Làm việc - Phát triển Con người của chúng ta lên đầu danh sách việc cần làm với tư cách người lãnh đạo, thì điều đó sẽ tạo nền tảng để họ phát triển, từ đó sẽ góp phần phát triển doanh nghiệp của chúng ta”, cô nói.

Cô cũng cho biết, nhân viên của mình sẽ được điều chỉnh phù hợp chuỗi và người tiêu dùng trong chuỗi cũng như đối thủ cạnh tranh. Họ không ngại yêu cầu các nhóm Kimberly-Clark có liên quan cung cấp những gì họ cần để vượt trội.

Kari nói: “Kiểu hợp tác này và sự ma sát lành mạnh thường dẫn đến các sản phẩm mới, các chiến thuật và chiến dịch quảng cáo khác nhau và nhiều nữa”.

Kari là người ủng hộ mạnh mẽ sự đa dạng, công bằng và hòa nhập, cô đã được các công ty trước đây tôn vinh hai lần vì những đóng góp của cô.

Cô thấy Kimberly-Clark “đang nỗ lực hết sức” để tạo ra một môi trường hòa nhập. Việc sếp của cô khởi động mỗi cuộc họp với một thành viên trong nhóm bằng cách chia sẻ điều gì đó về sự hòa nhập - một câu chuyện hoặc một lời khuyên - là một ví dụ về cách tiếp cận chủ động của công ty.

“Kimberly-Clark quan tâm đến tất cả mọi người, vì vậy tôi cảm thấy tự tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tiến bộ trong lĩnh vực này”, Kari nói.

Cô dự định thực hiện vai trò của mình để cải thiện tổ chức vì nhân viên, khách hàng và người tiêu dùng thông qua tích cực tham gia vào các nhóm nhân viên đồng đẳng (ERG) của Kimberly-Clark, chẳng hạn như Mạng lưới Nhân viên gốc Phi và Mạng lưới Hòa nhập Phụ nữ, cũng như cộng đồng Chicago.

Mục đích của Kimberly-Clark là Chăm sóc Tốt hơn vì một Thế giới Tốt đẹp hơn có sự cộng hưởng với cô ấy, một phần vì nó gợi nhớ đến một câu trích dẫn của Maya Angelou mà cô ấy yêu thích và lấy làm kim chỉ nam: “Hãy nỗ lực hết sức cho đến khi bạn biết rõ hơn. Và khi bạn biết rõ hơn, hãy làm tốt hơn.”

“Đối với tôi, Chăm sóc tốt hơn vì một thế giới tốt đẹp hơn có nghĩa là luôn tò mò và cởi mở với những cách mới và tốt hơn, luôn tìm kiếm cách tốt hơn để làm điều gì đó và sau đó thực hiện nó”, Kari nói. “Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải có trách nhiệm với người tiêu dùng và nhân viên của Kimberly-Clark để luôn lãnh đạo một cách cẩn trọng và toàn diện.”