Naše hodnoty & chování

Naše hodnoty –⁠ inovace, spolehlivost, opravdovost a péče –⁠ jsou hnací silou naší kultury. A naše chování umožňuje každému zaměstnanci tyto hodnoty naplňovat a žít jimi.

Vyhledávání pracovních míst

Naše hodnoty a chování definují kulturu ve společnosti Kimberly-Clark. Jasně vyjadřují, co naše vedení podporuje a odměňuje. Vedou nás a jsou inspirací pro naši každodenní práci.

NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

Upřímnost

S naším odkazem se pojí vlastnosti, jako je poctivost, bezúhonnost a odvaha dělat to, co je správné.

NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

Zodpovědnost

Přebíráme zodpovědnost za naši práci a budoucnost.

NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

Inovativní

Jsme oddáni novým nápadům, které přinášejí přidanou hodnotu našim zákazníkům, našemu podnikání a světu.

NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

Péče

Respektujeme se navzájem a záleží nám na společnosti, v níž žijeme a pracujeme.

Naše chování

Budování důvěry

Předpokládáme, že druzí mají dobré úmysly, vítáme různé úhly pohledu a debatu. Respektujeme skupinové rozhodnutí i v případě, že to není naše preferovaná volba.

Rozhodování

Snažíme se rozhodovat co nejrychleji a do rozhodování zapojovat jen nezbytné osoby. Oceňujeme, když někdo rozumně riskuje.

Soustavné prvenství

Neustále se ptáme sami sebe: “Co ještě můžeme udělat?” abychom předčili očekávání a zajistili podniku co nejlepší celkové výsledky.

Zohledňování zákazníka

Předjímáme potřeby zákazníků a aktivně využíváme inovace, které povedou k jejich spokojenosti. Vždy zajistíme, aby se inovace dostaly k zákazníkům co nejrychleji.

Soustavné zdokonalování

Při vyhledávání nových nápadů na zlepšení naší firmy se nenecháváme omezovat zažitými hranicemi.

Podpora talentů

Všichni jsme zodpovědní za získávání, rozvoj a udržení různorodého týmu, který je vysoce angažovaný a schopný. Zároveň pracujeme na svém vlastním rozvoji.